Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Stipendium

Žáci tříletých učebních oborů 23-55-H/02 Karosář se zapojí do stipendijního programu Středočeského kraje.
Ten navazuje na program školního roku 2017/2018, který je popsaný na stránkách uvedených níže.

Bližší informace na https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/krajska-stipendia.