Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Způsob hodnocení výuky ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Níže je uveden informativní materiál dne 27. dubna 2020 "Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020", kterou vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 56, 71 a 112 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Dokumenty ke stažení:

Úplné znění ke dni 27. 4. 2020 je zpracováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pouze jako informativní materiál. Právně závazné znění vyplývá výhradně ze Sbírky zákonů.