Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Organizace školního roku 2020–2021

Č. j. MSMT-2939/2018-3

PRÁZDNINY 2020/2021

ADAPTAČNÍ KURZ pro žáky 1. ročníků za účasti 2. PO

ve dnech 2. 9. – 4. 9. 2019

OPRAVNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY

Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů:

Podzimní termíny závěrečných zkoušek:

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021 (4. PO, 4. AT)

Závěrečné zkoušky (3. A)

*) změna termínu v návaznosti na CERMAT vyhrazena.

Souvislá praxe

Soustředění

1. PO, 3. PO – 7. – 11. 6. 2021

Soutěže

Termíny konání soutěží budou upřesněny organizátory průběžně měsíčním plánem.
Soutěže zajišťují vyučující v daných předmětech, zodpovídá předseda předmětových komisí.
S ohledem na aktuální situaci COVID-19.

Maturitní ples 2021

Ples se koná 29. ledna 2021

Státní svátky

Státní svátky a ostatní svátky jsou dny pracovního klidu a jsou stanoveny zákonem č. 245/2000 Sb., o státních svátcích.