Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Zkoušky profilové části maturity

PODZIMNÍ OBDOBÍ
Zkoušky profilové části MZ v SOŠ a SOU dopravní Čáslav pro školní rok 2019/2020

AUTOTRONIK

 • Praktická (povinná): 1 den (OV)
 • Ústní (povinná): Motorová vozidla a technologie oprav (MV, TO)
 • Ústní (povinná): Elektrotechnika a elektrické příslušenství (EL, EP)
 • Volitelný, nepovinný*: Matematika
 • Volitelný, nepovinný*: Cizí jazyk **

*) Žák může skládat nejvýše dvě nepovinné zkoušky.
**) Jde o cizí jazyk, který škola vyučuje (anglický nebo německý) a jazyk, kterému byl žák ve škole vyučován. V případě, že zkoušku z vyučovaného jazyka žák koná povinně v rámci společné části MZ, může jít o jazyk, kterému nebyl žák ve škole vyučován.

Nahrazující zkouška z cizího jazyka (nepovinná zkouška profilové části): Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil v profilové části maturitní zkoušky, lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

POŽÁRNÍ OCHRANA

 • Praktická (povinná): 2 dny / Praktická zkouška odborných dovedností (TeV, ZP, TP,TV)
 • Ústní (povinná): Technické prostředky požární ochrany a Technologie oprav (TP, TO)
 • Ústní (povinná): Zdravotnická příprava a Zdolávání mimořádných událostí (ZP, ZMU)
 • Volitelný, nepovinný*: Matematika
 • Volitelný, nepovinný*: Cizí jazyk **

*) Žák může skládat nejvýše dvě nepovinné zkoušky.
**) Jde o cizí jazyk, který škola vyučuje (anglický, německý nebo ruský) a jazyk, kterému byl žák ve škole vyučován. V případě, že zkoušku z vyučovaného jazyka žák koná povinně v rámci společné části MZ, může jít o jazyk, kterému nebyl žák ve škole vyučován.

Nahrazující zkouška z cizího jazyka (nepovinná zkouška profilové části): Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil v profilové části maturitní zkoušky, lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

JARNÍ OBDOBÍ
Zkoušky profilové části MZ v SOŠ a SOU dopravní Čáslav pro školní rok 2019/2020

AUTOTRONIK

 • Praktická (povinná): 1 den (OV)
 • Ústní (povinná): Motorová vozidla a technologie oprav (MV, TO)
 • Ústní (povinná): Elektrotechnika a elektrické příslušenství (EL, EP)
 • Volitelný, nepovinný*: CAD
 • Volitelný, nepovinný*: Cizí jazyk **

*) Žák může skládat nejvýše dvě nepovinné zkoušky.
**) Jde o cizí jazyk, který škola vyučuje (anglický nebo německý) a jazyk, kterému byl žák ve škole vyučován. V případě, že zkoušku z vyučovaného jazyka žák koná povinně v rámci společné části MZ, může jít o jazyk, kterému nebyl žák ve škole vyučován.

Nahrazující zkouška z cizího jazyka (nepovinná zkouška profilové části): Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil v profilové části maturitní zkoušky, lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

POŽÁRNÍ OCHRANA

 • Praktická (povinná): 2 dny / Praktická zkouška odborných dovedností (TeV, ZP, TP,TV)
 • Ústní (povinná): Technické prostředky požární ochrany a Technologie oprav (TP, TO)
 • Ústní (povinná): Zdravotnická příprava a Zdolávání mimořádných událostí (ZP, ZMU)
 • Volitelný, nepovinný*: CAD
 • Volitelný, nepovinný*: Cizí jazyk **

*) Žák může skládat nejvýše dvě nepovinné zkoušky.
**) Jde o cizí jazyk, který škola vyučuje (anglický nebo německý) a jazyk, kterému byl žák ve škole vyučován. V případě, že zkoušku z vyučovaného jazyka žák koná povinně v rámci společné části MZ, může jít o jazyk, kterému nebyl žák ve škole vyučován.

Nahrazující zkouška z cizího jazyka (nepovinná zkouška profilové části): Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil v profilové části maturitní zkoušky, lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

 
V Čáslavi 30. 8. 2019
Ing. Bc. Luděk Fišera v. r.
ředitel SOŠ a SOU dopravní Čáslav,
příspěvková organizace