Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Maturitní zkouška pro školní rok 2020/2021 (jaro)

Příkaz ředitele SOŠ a SOUd č. 12 – 3 - 20, Oddíl č. 3 – TV
Zpracoval: Mgr. L. Bednářová, 22. 10. 2020, Čj: 1374/2020/SOAKH

V jarním zkušebním období se maturitní zkoušky konají v období od 2. května do 10. června 2021. Pro didaktické testy jsou vyhrazeny dny od 2. května do 15. května 2021. Pro profilové části maturitní zkoušky je vyhrazeno období od 16. května do 10. června 2021. Zkoušky konané formou písemné zkoušky (ČJL, CJ) se budou konat nejdříve 1. dubna 2021. Konkrétní termíny společné části určuje CERMAT, konkrétní termíny povinných profilových zkoušek určí ředitel školy.

Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem 561/2004 Sb., následnými novelizacemi a vyhláškou č. 177/2009 Sb. o ukončování studia ve středních školách. Maturitní zkoušky v SOŠ a SOUd Čáslav budou zajištěny v souladu se zákonem 284/2020 Sb. a vyhláškou MŠMT č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky č. 273/2011 Sb., vyhlášky č. 371/2012 Sb., vyhlášky č. 173/2014 Sb., vyhlášky č. 214/2015 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb., vyhlášky č. 311/2016 Sb., vyhlášky č. 243/2017 Sb. a , vyhlášky č. 232/2018 Sb. a vyhlášky č. 405/2020 Sb.

MATURITNÍ ZKOUŠKA

Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 je rozdělena na dvě části – společnou a profilovou. Změny nastaly ve struktuře obou částí.

Společná část – povinná zkouška

 • Český jazyk a literatura – didaktický test
 • Cizí jazyk nebo Matematika – didaktický test

Hodnocení didaktických testů bude pouze slovní – uspěl(a) nebo neuspěl(a) a proběhne v kompetenci CERMATU.

Profilová část – povinná zkouška     

Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasické klasifikační stupnice.

Obor – Požární ochrana

 • Český jazyk a literatura – písemná práce
 • Český jazyk a literatura – ústní zkouška 
 • Cizí jazyk – písemná práce
 • Cizí jazyk – ústní zkouška
 • Odborné předměty – ústní zkouška
  • Zdravotnická příprava a Technické prostředky
  • Zdolávání mimořádných událostí a Technologie oprav
 • Praktická zkouška

Obor – Autotronik

 • Český jazyk a literatura – písemná práce
 • Český jazyk a literatura – ústní zkouška  
 • Cizí jazyk – písemná práce
 • Cizí jazyk – ústní zkouška
 • Odborné předměty – ústní zkouška
  • Motorová vozidla a Technologie
  • Elektrotechnika a Elektrické příslušenství
 • Praktická zkouška

-----------------------------------------------------------------

Podrobné informace o maturitních předmětech

Český jazyk a literatura

Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury před maturitní komisí pro školní rok 2020/2021

Kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z ČJL:

 • Žák je povinen si na svůj seznam zařadit dvacet literárních děl, z toho:
  • minimálně 2 díla ze světové a české literatury do konce 18. století
  • minimálně 3 díla ze světové a české literatury 19. století
  • minimálně 4 díla světové literatury 20. a 21. století
  • minimálně 5 děl české literatury 20. a 21. století
 • Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama.
 • Seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.
Profilová písemná zkouška z Českého jazyka a literatury
 • Délka trvání písemné práce je určena na 110 minut, včetně výběru zadání.
 • Rozsah textu písemné práce je stanoven na minimální počet 250 slov, přičemž horní hranice není určena.
 • Žáci budou mít na výběr ze čtyř zadání různých slohových útvarů. 

Cizí jazyk

Profilová písemná zkouška z Cizího jazyka
 • Písemná práce z cizího jazyka se bude skládat ze dvou samostatných textů.
 • Rozsah prvního textu je stanoven v rozmezí 120 až 150 slov.
 • Rozsah druhého textu je stanoven v rozmezí 60 až 70 slov.
 • Délka trvání písemné práce je určena na 75 minut.

Praktická zkouška

Obor – Požární ochrana

Praktická zkouška proběhne v délce 5 hodin. Žáci postupně absolvují jednotlivá pracoviště. Zkouška je rozdělena do čtyř samostatných celků:

 • Technický výcvik
 • Technické prostředky
 • Zdravotnická příprava
 • Fyzické testy

Výsledné hodnocení praktické zkoušky je aritmetickým průměrem čtyř udělených známek.

Obor – Autotronik

Praktická zkouška proběhne v délce sedmi hodin. Žáci postupně absolvují jednotlivá pracoviště. Zkouška proběhne na pěti samostatných pracovištích.

Výsledné hodnocení praktické zkoušky je závislé na počtu dosažených bodů.

-----------------------------------------------------------------------

Zajištění informovanosti žáků a pedagogických pracovníků

ZŘ TV, ZŘ OV a PV a vedoucí vychovatel seznámí s obsahem příkazu pedagogické pracovníky. Třídní učitelé seznámí s obsahem příkazu žáky, kterých se příkaz týká.

Ing. Bc. Luděk Fišera
ředitel SOŠ a SOUd Čáslav, příspěvková organizace
Rozdělovník: Ř, ZŘ, TV, OV, PV a vedoucí vychovatel

------------------------------------------------------------------------

.
.

Příloha: Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku společné části MZ z Českého jazyka a literatury 2020/2021

Světová a česká literatura do konce 18. století

1) Homér – Odysseia, překlad Otmar Vaňorný (1956)
2) Sofokles – Antigona, překlad Ferdinand Stiebitz (1976)
3) William Shakespeare – Romeo a Julie, překlad Jiří Josek (2000)
4) William Shakespeare – Hamlet, překlad Josef Václav Sládek (1946)
5) William Shakespeare – Zkrocení zlé ženy, překlad Jiří Josek (2000)
6) Jan Amos Komenský – Labyrint světa a ráj srdce
7) Dalimilova kronika
8) Mohére – Lakomec, překlad Erik Adolf Saudek (1959)
9) Carlo Goldoni – Sluha dvou pánů, překlad Eva Bezděková (2000)
10) Daniel Defoe – Robinson Crusoe, překlad Quido Palička (1946)
11) Jonathan Swift – Gulliverovy cesty, překlad Zdeněk Franta (1925)

Světová a česká literatura 19. století

12)  Victor Hugo – Chrám Matky Boží v Paříži, překlad Milena Tomášková (1964)
13)  Victor Hugo – Bídníci, překlad Zdeňka Pavlousková (2001)
14)  Alexandr Sergejevič Puškin – Evžen Oněgin, překlad Josef Hora (1937)
15)  Nikolaj Vasiljevič Gogol – Revizor, překlad Bohumil Mathesius (1966)
16)  Edgar Allan Poe – Jáma a kyvadlo a j iné povídky, překlad Josef Schwarz (2002)
17)  Charles Dickens – Oliver Twist, překlad Emanuel a Emanuela Tilschovi (2009)
18)  Gustave Flaubert – Paní Bovaryová, překlad Miloslav Jindra (1966)
19)  Emile Zola – Zabiják, překlad Luděk Kárl (1929)
20)  Guy de Maupassant – Kulička, překlad Břetislav Štorm (1956)
21)  Jules Verne – Dvacet tisíc mil pod mořem, překlad Václav Netušil (1961)
22)  Oscar Wilde – Strašidlo cantervillské, překlad Jiří Zdeněk Novák (1992)
23)  Oscar Wilde – Obraz Doriana Graye, překlad Jiří Zdeněk Novák (2005)
24)  Josef Kajetán Tyl – Strakonický dudák
25)  Karel Jaromír Erben – Kytice z pověstí národních
26)  Karel Hynek Mácha – Máj
27)  Karel Havlíček Borovský – Tyrolské elegie
28)  Karel Havlíček Borovský – Křest sv. Vladimíra
29)  Karel Havlíček Borovský – Král Lávra
30)  Božena Němcová – Babička
31)  Božena Němcová – Divá Bára
32)  Jan Neruda – Písně kosmické
33)  Jan Neruda – Povídky malostranské
34)  Svatopluk Čech – Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století
35)  Josef Václav Sládek – Zvony a zvonky
36)  Jaroslav Vrchlický – Noc na Karlštejně
37)  Alois a Vilém Mrštíkové – Maryša

Světová literatura 20. a 21. století

38)  Arthur Conan Doyle — Pes baskervillský, překlad Josef Pachmayer (1905)
39)  George Bernard Shaw – Pygmalion, překlad Frank Tetauer (1912)
40)  Ernest Hemingway – Stařec a moře, překlad František Vrba (1957)
41)  Ernest Hemingway – Sbohem, armádo, překlad Josef Škvorecký, Lubomír Dorůžka (1999)
42)  Ernest Hemingway – Komu zvoní hrana, překlad Sonková A. a Zinková Z. (1946)
43)  John Steinbeck – O myších a lidech, překlad Vladimír Vendyš a Blanka Knotková-Capková (2004)
44)  Francis Scott Fitzgerald – Velký Gatsby, překlad Lubomír Dorůžka (1979)
45)  Erich Maria Remarque – Na západní frontě klid, překlad Bohumil Mathesius (1929)
46)  Romain Rolland – Petr a Lucie, překlad Jaroslav Zaorálek (1985)
47)  Antoine de Saint-Exupéry – Malý princ, překlad Jiří Žák (2015)
48)  Franz Kafka – Proměna, překlad Vladimír Kafkam(2007)
49)  William Styron – Sophiina volba, překlad Radoslav Nenadál (2001)
50)  George Orwell – Farma zvířat, překlad Gabriel Góssel, verše Miloš Holub (1991)
51)  George Orwell – 1984, překlad Petry Martínkové
52)  Ray Bradbury – 451° Fahrenheita, překlad Jarmila Emmerová a Josef Škvorecký (2001)
53)  John Ronald Reuel Tolkien – Pán prstenů, překlad Stanislava Pošustová (1990)
54)  John Ronald Reuel Tolkien – Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky, překlad Stanislava Pošustová a František Vrba (1994)
55)  John Wyndham – Den trifidů, překlad Jaroslav Kořán (1972)
56)  Paulo Coelho – Alchymista, překlad Pavla Lidmilová (2005)
57)  Markus Zusak – Zlodějka knih, překlad Vít Penkala (2009)
58)  James Herbert – Mlha, překlad Ivana Muková (1996)
59)  Joanna Rowlingová – Harry Potter a kámen mudrců, překlad Vladimír Medek (2000)
60)  Christiane F. – My děti ze stanice ZOO, překlad Zuzana Soukupová (2005)
61)  Andrzej Sapkowski – Zaklínač 1: Poslední práni, překlad Stanislav Komárek a Jan Piích (1999)
62)  Umberto Eco – Jméno růže, překlad Zdeněk Frýbort (1993)

Česká literatura 20. a 21. století

63)  Petr Bezruč – Slezské písně
64)  Viktor Dyk – Krysař
65)  Jaroslav Hašek – Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
66)  Karel Čapek – R.U.R.
67)  Karel Čapek – Bílá nemoc
68)  Karel Čapek – Matka
69)  Karel Čapek – Válka s mloky
70)  Karel Poláček – Bylo nás pět
71)  Eduard Bass – Cirkus Humberto
72)  Ivan Olbracht – Nikola Šuhaj loupežník
73)  Jaroslav Havlíček – Petrolejové lampy
74)  J. Voskovec + J. Werich – Kat a blázen
75)  Zdeněk Jirotka – Saturnin
76)  Arnošt Lustig – Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou
77)  Ladislav Fuks – Spalovač mrtvol
78)  Ota Pavel - Smrt krásných srnců
79)  Bohumil Hrabal – Obsluhoval jsem anglického krále
80)  Bohumil Hrabal – Ostře sledované vlaky
81)  Michal Viewegh – Báječná léta pod psa
82)  Zděněk Svěrák, Ladislav Smoljak, Jára Cimrman – Dobytí severního pólu
83)  Vladislav Vančura — Markéta Lazarová