Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Technologie oprav a Technické prostředky

Maturitní okruhy z předmětů Technologie oprav a Technických prostředků pro obor Požární ochrana ve školním roce 2019 - 2020

1a) ŘTS, schvalování TP do užívání, rozdělení TP, význam a druhy zkoušek TP.
1b) Komplexní péče o motorová vozidla, rozdělení, cíl a popis činností při údržbě vozidel

2a) Pracovní a slavnostní stejnokroje a jejich součásti, hodnostní označení.
2b) Pravidelné technické prohlídky vozidel, lhůty prohlídek, typy závad, popis kontrolní linky a rozsah prací, hodnocení

3a) Osobní ochranné prostředky.
3b) Kontrola a diagnostika tlumičů, metody kontroly tlumičů, popis jedné z metod

4a) Přívodní příslušenství.
4b) Značení a kontrola pneumatik, význam pneumatik na vozidle, značení pneumatik, kontrola a montáž pneumatik

5a) Výtlačné příslušenství.
5b) Vyvažování pneumatik, význam vyvažování, statické a dynamické vyvažování pneumatik

6a) Pomocné příslušenství.
6b) Kontrola geometrie řízení, význam kontroly geometrie řízení, parametry geometrie řízení.

7a) Pěnotvorné příslušenství.
7b) Brzdy I. - závady na brzdách, závady na třecích komponentech (brzdový kotouč, brzdový buben).

8a) Záchranné příslušenství, VP osvětlovací.
8b) Brzdy II. - parametry brzd, silniční zkoušky brzd, požadavky na brzdy (průběh brzdění), parametry brzd, typy silničních zkoušek, vysvětlete pojmy - fading a regenerace brzd.

9a) Prostředky pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou.
9b) Kontrola a diagnostika brzdových kapalin, druhy brzdových kapalin, vysvětlete význam jakostního předpisu DOT, kontrola brzdových kapalin.

10a) Motorové řetězové pily, motorové rozbrušovací pily.
10b) Rozdělení a klasifikace motorových a převodových olejů, požadavky na oleje, výroba, klasifikace olejů, použití.

11a) Hydraulické vyprošťovací zařízení.
11b) Paliva do spalovacích motorů, výroba a parametry benzínu, výroba a parametry nafty.

12a) Pneumatické vyprošťovací zařízení.
12b) Činnost čtyřdobého spalovacího motoru, popis jednotlivých fází chodu čtyřdobého spalovacího motoru vzhledem k teplotám a tlakům ve spalovacím prostoru.

13a) Hasicí přístroje.
13b) Palivové soustavy zážehových motorů karburátorem, konstrukční popis palivové soustavy, činnost, kontrola.

14a) Řád strojní služby, rozdělení mobilní požární techniky dle ŘSS.
14b) Palivové soustavy zážehových motorů s jednobodovým vstřikováním, konstrukční popis jednobodového vstřikování, činnost systému a jeho kontrola

15a) Požární čerpadla – přenosná motorová stříkačka, plovoucí čerpadlo, kalové čerpadlo, čerpadlo na nebezpečné látky.
15b) Palivové soustavy zážehových motorů s vícebodovým vstřikováním, konstrukční popis vícebodového vstřikování, činnost systému a jeho kontrola.

16a) Požární automobily – CAS, KHA, PHA, RZA, DA, TA, AZ, AJ, KONTEJNERY.
16b) Palivové soustavy vznětových motorů s řadovým vstřikovacím čerpadlem, konstrukční popis systému, činnost a jeho kotrola.

17a) Řád CHS, věcné prostředky CHS.
17b) Popis a kontrola kapalinové chladící soustavy, konstrukční popis, účel a činnost chladící soustavy a její kontrola.

18a) Dýchací přístroje.
18b) Kontrola a diagnostika nemrznoucích směsí, klasifikační rozdělení nemrznoucích směsí, účel, kontrola.

19a) Vzduchové dýchací přístroje – Saturn, Dräger.
19b) Popis a kontrola mazací soustavy, konstrukční popis systému, funkce, kontrola.

20a) Ochranné protichemické oděvy.
20b) Měření škodlivin ve výfukových plynech zážehových motorů, význam, emisní předpisy přístroje, hodnocení měření.

21a) Obleky proti sálavému teplu.
21b) Měření škodlivin ve výfukových plynech vznětových motor, význam, emisní předpisy, přístroje a způsob měření.

22a) Čerpadla v PO.
22b) Maziva a jejich použití na vozidle, druhy maziv, rozdělení podle předpisů, použití na vozidle.

23a) Vývěvy v PO.
23b) Kontrola provozních kapalin na vozidle před výjezdem.

24a) Doprava vody na místo zásahu.
24b) Zkušebny brzd, rozdělení, popis, měření.

25a) Řád spojové služby - ARS, PEGAS.
25b) Kontrola řízení, přístroje, postupy, význam.

Projednáno v komisi všeobecných předmětů dne 21. 10. 2019
V Čáslavi dne 21. 10. 2019
Ing. Bc. Luděk Fišera v. r.
ředitel SOŠ a SOU dopravní Čáslav,
příspěvková organizace