Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Praktická zkouška maturitní zkoušky pro obor Požární ochrana ve školním roce 2019–2020

Fyzické testy

Disciplíny:

 1. Plavání 200 m (vybraným plaveckým způsobem včetně obrátek)
 2. Běh 2000 m
 3. Kliky
 4. Leh-sedy

Technický výcvik

 1. Proveďte nástup jednotky do nástupového tvaru a podejte hlášení vedoucímu pracoviště
  (nástup, kontrola ustrojenosti a počtů, vyrovnání, předání hlášení).
 2. Proveďte nástup jednotky do pochodového tvaru a podejte hlášení vedoucímu pracoviště
  (nástup, vyrovnání, vypochodování).
 3. Proveďte přesun jednotky v pochodovém tvaru do záložního prostoru
  (nástup, vyrovnání, vypochodování).
 4. Proveďte předání odměny vybraným jednotlivcům při slavnostním nástupu
  (nástup jednotky do nástupového tvaru, vyrovnání, předání odměn).
 5. Proveďte s jednotkou nastoupenou v nástupovém tvaru obraty na místě a za pochodu
  (nástup, vyrovnání, obraty na místě, za pochodu-vlevo v bok).

Zdravotnická příprava

 1. Provedení kardiopulmonální resuscitace
 2. Polohování poškozeného (stabilizovaná poloha, protišoková poloha).
 3. Přenos poškozeného (zásady, 1 osobou, 2 osobami).
 4. Zástava vnějšího krvácení a ošetření (vlásečnicové, žilní, tepenné, ošetření a PP mechanických ran – řezné, bodné, tržné, odřeniny).
 5. Ošetření mechanických ran