Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Praktická zkouška

Maturitní okruhy praktické maturitní zkoušky pro obor Autotronik ve školním roce 2019-2020

1) Sériová diagnostika

2) Vyhledávání závady v autoinstalaci dle schématu

3) Emise + vyhodnocení

4) Měření na osciloskopu

5) Kontrola zapalovací soustavy

6) Nastavení rozdělovače

7) Přezkoušení alternátoru

8) Výměna rozvodového řemene

9) Proměření elektrodílů

10) Výměna tlumiče

11) Kontrola a oprava brzd

12) Ruční zpracování kovů

13) Kontrola startovací a dobíjecí soustavy

14) Zapojení obrysových a hlavních světlometů na modulu Š 125

15) Zapojení a proměření jednoduchého el. obvodu – zvuk

16) Zapojení a proměření jednoduchého el. obvodu – světlo

17) Nastavení a oživení kvazikomplementárního NF zesilovače

18) Návrh a realizace jednoduchého el. obvodu

19) Instalace, naladění a nastavení základních funkcí autorádia

Projednáno v komisi všeobecných předmětů dne 21. 10. 2019
V Čáslavi dne 21. 10. 2019
Ing. Bc. Luděk Fišera v. r.
ředitel SOŠ a SOU dopravní Čáslav,
příspěvková organizace