Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Motorová vozidla a technologie oprav

Maturitní okruhy z předmětů Motorová vozidla a Technologie oprav pro obor Autotronik ve školním roce 2019 - 2020

 1. Kola a pneumatiky – duhy, konstrukční popis, značení, skladování, montáž pneumatik, základní kontrola pneumatik, princip vyvažování kol, druhy vyvažovaček a zjišťování skrytých vad.
 2. Aktivní a pasivní bezpečnost – popis systému, principy zkoušení brzd automobilu na válcových zkušebnách.
 3. Dvoudobý motor – konstrukční popis a popis činnosti, metody zjišťování těsnosti spalovacího motoru, výměna pohonných částí.
 4. Brzdy nákladních automobilů – popis systému a funkce, typické závady brzd.
 5. Řízení – konstrukční popis, hlavní části, druhy převodovek a posilovačů řízení, kontrola geometrie řízení, přístroje, postupy.
 6. Vstřikovače a vstřikovací ventily vznětových a zážehových motorů – druhy, kontrola vstřikovačů na zkušebním zařízení, postupy.
 7. Spojky – účel, druhy, konstrukční popis třecí spojky kotoučové, kontrola a údržba suchých třecích spojek, negativní vlivy na životnost spojek.
 8. Mechanické převodovky – druhy, popis částí, funkce, kontrola a údržba mechanických převodovek.
 9. Automatické převodovky – druhy, účel, hlavní části, základní snímače, funkce, porovnání s mechanickou převodovkou, kontrola a údržba automatických převodovek.
 10. Přídavné převodovky a kloubové spoje – význam, použití, konstrukční popis, základy demontáže a montáže, kontrola, údržba kloubové spojovací hřídele, klasifikace a značení převodových olejů.
 11. Rozvodovky, diferenciály, pohony 4 x 4 – účel, konstrukční popis, kontrola, údržba rozvodovek, seřízení talířového kola s pastorkem, pravidla, postup.
 12. Čtyřdobý motor zážehový – konstrukční činnost a popis činnosti, p -V (indikátorový) diagram, klasifikace a značení motorových olejů.
 13. Čtyřdobý motor vznětový – konstrukční popis a popis činnosti, p-V (indikátorový) diagram, výkonová diagnostika, zjišťování provozní oblasti motoru.
 14. Rozvody dvou a čtyřdobých spalovacích motorů – druhy, konstrukční popis, rozvodovýdiagram, základy automobilové diagnostiky, úkoly, cíle.
 15. Brzdy s kapalinovým ovládáním a systémem ABS, diagnostika brzdových kapalin, druhy, přístroje, postupy.
 16. Mazání motorů – účel, konstrukční popis, druhy a značení olejů a jejich použití, kontrola mazací soustavy, typické závady.
 17. Chlazení motorů – účel, konstrukční popis, druhy a značení olejů a jejich použití, kontrola mazací soustavy, typické závady.
 18. Řízení soustavy zážehových motorů s jednobodovým vstřikováním – rozdělení, hlavní části, kontrola a diagnostika palivové s vícebodovým vstřikováním.
 19. Řízení zážehového motoru s vícebodovým vstřikováním paliva – popis palivové soustavy, čidel a akčních členů, způsob řízení, kontrola a diagnostika palivové soustavy s jednobodovým vstřikováním.
 20. Palivové soustavy vznětových s RVC – rozdělení, hlavní části, kontrola a seřízení řadového vstřikovacího čerpadla.
 21. Palivová soustava vznětového motoru s rotačním vstřikovacím čerpadlem- popis a funkce soustavy a jejich jednotlivých částí, diagnostika palivové soustavy s rotačním vstřikovacím čerpadlem.
 22. Palivová soustava vznětového motoru se systémem Čerpadlo – Tryska – popis a funkcesoustavy a jednotlivých částí, kontrola systému EOBD II.
 23. Palivová soustava vznětového motoru se systémem Common – Rail – popis a funkcesoustavy a jednotlivých částí, diagnostika palivové soustavy Common – Rail.
 24. Přeplňování motorů a zvyšování výkon – význam, popis jednotlivých způsobů, alternativní pohony vozidel, metody měření výkonu motorů zážehových vozidel.
 25. Vícebodové přímé vstřikování zážehových motorů – katalyzátor, filtry pevných částí, recirkulace spalin, systém sekundárního vzduchu, měření škodlivin pomocí infraanalyzátoru a opacimetru.

Projednáno v komisi všeobecných předmětů dne 21. 10. 2019
V Čáslavi dne 21. 10. 2019
Ing. Bc. Luděk Fišera v. r.
ředitel SOŠ a SOU dopravní Čáslav,
příspěvková organizace