Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Elektrotechnika a Elektrické příslušenství

Maturitní okruhy části předmětu Elektrotechnika pro obor Autotronik ve školním roce 2019/2020.

1) Základní pojmy

2) Stejnosměrný proud

3) Elektromagnetismus

4) Střídavý proud

5) Elektrické stroje a přístroje

6) Fyzikální základy elektroniky

7) Regulace pohonů

8) Výroba, rozvod a užití elektrické energie

Maturitní okruhy z předmětu Elektrické příslušenství pro obor Autotronik ve školním roce 2019 - 2020.

1) Elektrická zařízení motorových vozidel

2) Zdroje elektrické energie silničních motorových vozidel

3) Zapalování

4) Spouštěče

5) Pomocná spouštěcí zařízení

6) Osvětlovací zařízení

7) Elektrická zařízení a prvky

8) Zabezpečovací a navigační zařízení

9) Odrušovací zařízení

10) Elektronika pasivní a aktivní bezpečnosti

11) Sdělovací a přenosová technika

Projednáno v komisi všeobecných předmětů dne 21. 10. 2019
V Čáslavi dne 21. 10. 2019
Ing. Bc. Luděk Fišera v. r.
ředitel SOŠ a SOU dopravní Čáslav,
příspěvková organizace