Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Maturitní témata - 4. AT

Maturitní okruhy pro obor Autotronik ve školním roce 2019-2020

.
Projednáno v komisi všeobecných předmětů dne 21. 10. 2019
V Čáslavi dne 21. 10. 2019
Ing. Bc. Luděk Fišera v. r.
ředitel SOŠ a SOU dopravní Čáslav,
příspěvková organizace