Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace, 286 01 Čáslav, Aug. Sedláčka 1145
Příkaz ředitele SOŠ a SOUd č. 2 - 3 - 20
Oddíl č.3–TV / Zpracoval: Mgr. L. Bednářová / 29. 4. 2020

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY A MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019 / 2020

Závěrečné zkoušky v SOŠ a SOUd Čáslav budou zajištěny v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR č. 47/2005 Sb. o ukončování studia ve středních školách závěrečnou zkouškou.

Dále v souladu se zákonem o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce  2019/2020, Zákona č. 135/2020 Sb. Tento zákon tedy upravuje některé aspekty přijímacího řízení na střední školy a podobu a způsob konání maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky z důvodu, že původní termíny předpokládané školským zákonem jsou vzhledem k situaci nerealizovatelné. Účinnosti tento zákon nabyl dnem publikace ve Sbírce zákonů.

 • Maturitní zkoušky v SOŠ a SOUd Čáslav budou zajištěny v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou MŠMT ČR č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.
 • V oboru 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel se bude průběh závěrečných zkoušek řídit dle Jednotného zadání závěrečných zkoušek s respektováním uvedených zákonných norem.

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY  

A) Zkušební komise

K vykonání závěrečných zkoušek 2019 / 2020 jmenuji zkušební komisi v následujícím složení:

Zkušební komise - Třída 3.A 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Předseda: Mgr. Marcel Fišera
Místopředseda: p. Ladislav Šindelář
Třídní učitel: Ing. Bc. Stanislav Vidlák

Členové pro praktickou část ZZ:
Učitelé OV: p. Jiří Paplhám, p. Pavel Štolba, p. Jaroslav Jarolím, p. Miroslav Pecha, p. Josef Auersvald, p. Tomáš Profous, p. Zdeněk Vais

Členové pro teoretickou část ZZ:
Učitelé TV: Ing. Bc. Stanislav Vidlák, Ing. Arnošt Thomayer
Učitel OV: p. Jiří Paplhám
Odborník z praxe: Ing. Hynek Dolejš

B) Termíny konání závěrečných zkoušek 2019 / 2020

1) Řádné termíny - Třída 3.A
 • Písemná část ZZ = 4. 6. 2020
 • Praktická část ZZ = 1. – 3. 6. 2020
 • Ústní část ZZ = 9. – 11. 6. 2020
2) Termíny opravných zkoušek a náhradních zkoušek
 • Září 2020
  Písemná část:  7. 9. 2020
  Praktická část:  8. 9. 2020
  Ústní část:  10. 9. 2020
 • Prosinec 2020
  Písemná část:  1. 12. 2020
  Praktická část:  2. 12. 2020
  Ústní část:  3. 12. 2020

MATURITNÍ ZKOUŠKY  (aktualizováno 6.5.2020)

A) Zkušební komise

K vykonání maturitních zkoušek jaro 2019 / 2020 jmenuji pro jednotlivé třídy zkušební komise v následujícím složení:

Zkušební komise - Třída 4.AT 39-41-L/01 Autotronik

1) Praktická zkouška:
Místopředseda: p. Ladislav Šindelář
Třídní učitel: Mgr. Vladimír Věchet
Zkoušející: p. Jiří Paplhám, p. Pavel Štolba, p. Jaroslav Jarolím, p. Miroslav Pecha, p. Josef Auersvald, p. Tomáš Profous, p. Zdeněk Vais

2) Ústní zkouška:
Předseda: Mgr. Lenka Drachová
Místopředseda: Mgr. Ladislava Bednářová
Třídní učitel: Mgr. Vladimír Věchet

Další členové zkušební komise:

 • Český jazyk a literatura – ústní zkouška
  Hodnotitel zkoušející: Mgr. Petra Holasová
  Hodnotitel přísedící: Mgr. Miroslav Koryčánek
 • Anglický jazyk – ústní zkouška
  Hodnotitel zkoušející: Mgr. Monika Šulcová
  Hodnotitel přísedící: Mgr. Petra Holasová
 • Motorová vozidla a Technologie oprav – ústní zkouška
  Zkoušející: Ing. Bc. Luděk Fišera
  Přísedící: Ing. Stanislav Vidlák
 • Elektrotechnika a Elektrické zařízení – ústní zkouška
  Zkoušející: Ing. Miloslav Kutílek
  Přísedící: Mgr. Bc. Zdeněk Šváb
Zkušební komise - Třída 4.PO 39-08-M/01 Požární ochrana

1) Praktická zkouška:
Místopředseda: p. Ladislav Šindelář
Třídní učitel: Mgr. Petra Holasová
Zkoušející: Ing. Bc. Stanislav Vidlák, Mgr. Vladimír Věchet, Mgr. Tomáš Vaněk, Bc. Radek Hoferek

2) Ústní zkouška:
Předseda: Mgr. Lenka Drachová
Místopředseda: Mgr. Ladislava Bednářová
Třídní učitel: Mgr. Petra Holasová

Další členové zkušební komise:

 • Český jazyk a literatura – ústní zkouška
  Hodnotitel zkoušející: Mgr. Petra Holasová
  Hodnotitel přísedící: Mgr. Miroslav Koryčánek
 • Anglický jazyk – ústní zkouška
  Hodnotitel zkoušející: Mgr. Petra Holasová
  Hodnotitel přísedící: Mgr. Monika Šulcová
 • Technické prostředky PO a Technologie oprav – ústní zkouška
  Zkoušející: Bc. Radek Hoferek / Bc. Radovan Havránek
  Přísedící: Ing. Bc. Stanislav Vidlák
 • Zdravotnická příprava a Zdolávání mimořádných událostí – ústní zkouška
  Zkoušející: Mgr. Ladislava Bednářová
  Přísedící: Bc. Radek Hoferek / Bc. Radovan Havránek

B) Termíny konání maturitních zkoušek 2019/2020

1) Řádné termíny Jaro 2020 - Třída 4. AT 39-41-L/01 Autotronik
 • písemná část MZ: SE NEKONÁ
 • didaktické testy MZ:
  • Matematika: 1. 6. 2020
  • Anglický jazyk: 1. 6. 2020
  • Český jazyk a literatura: 2. 6. 2020
 • praktická část MZ: 25. – 26. 5. 2020
 • ústní část MZ: 15. 16. 17. 6. 2020
1) Řádné termíny Jaro 2020 - Třída 4. PO 39-08-M/01 Požární ochrana
 • písemná část MZ: SE NEKONÁ
 • didaktické testy MZ:
  • Matematika: 1. 6. 2020
  • Anglický jazyk: 1. 6. 2020
  • Český jazyk a literatura: 2. 6. 2020
 • praktická část MZ: 27. – 29. 5. 2020
 • ústní část MZ: 22. 23. 24. 25. 6. 2020
2) Termíny konání náhradních a opravných maturitních zkoušek podzim 2020 /2021

Podle jednotného zadání a maturitního kalendáře
Písemné práce a didaktické testy:  1. – 4. 9. 2020
Ústní zkouška:   14. – 17. 9. 2020

Zajištění informovanosti žáků a pedagogických pracovníků

ZŘ TV, ZŘ OV a PV a vedoucí vychovatel seznámí s obsahem příkazu pedagogické pracovníky. Třídní učitelé seznámí s obsahem příkazu žáky, kterých se příkaz týká.

Ing. Bc. Luděk Fišera
ředitel SOŠ a SOUd Čáslav
příspěvková organizace