Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Videonávody k novému přijímacímu řízení 2024

Jak vyplnit elektronickou přihlášku v DiPSy - zákonný zástupce

Jak vyplnit elektronickou přihlášku v DiPSy - zletilý zájemce

Jak vyplnit přihlášku v DiPSy - varianta výpisem

Vysvětlení algoritmu rozřazování uchazečů na školy

Základní informace pro rodiče a žáky