Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Přání do nového roku 2022

Rok se s rokem sešel, nastal čas bilancování toho, co uteklo a plánování věcí budoucích. Nejinak je tomu i na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti dopravním Čáslav.
V uplynulém roce se opět pokročilo v modernizaci dílenského vybavení. Největší pokrok zaznamenaly obě dílny servisu, kde bylo nainstalováno nové, kompletní vybavení k opravám a seřízení podvozků motorových vozidel. Na poloviční cestě se nachází modernizace dílenských zařízení pro nejvyspělejší diagnostické práce palivových systémů zážehových a vznětových motorů, ale i hybridních a plně elektrických pohonných jednotek. A nezapomnělo se ani na vybavení karosárny v podobě nové rovnací stolice.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav v uplynulém roce zahájila spolupráci se Střední technickou školou Vrábel s cílem vzájemného obohacení se o nové zkušenosti v oblasti teoretické i praktické výuky.

Do budoucna plánuje naše škola dále rozvíjet a utužovat vztahy s našimi sociálními partnery a spřízněnými firmami zejména v oblasti praktické výuky v reálném prostředí autoservisů.
Po rekonstrukci budovy pro teoretickou výuku a internátu se plánuje i oprava vnějšího pláště i střechy dílen. Úkolů na rok 2022 je tedy hodně, a tak nezbývá než poděkovat všem pracovníkům Střední odborné školy a Středního odborného učiliště dopravního Čáslav za odvedenou práci v roce 2021 a popřát jim v novém roce pevné zdraví a hodně pracovních úspěchů, které posunou naši školu k cíli, který si v dlouhodobé perspektivně vytyčila – stát se školou pro 21. století.

MK