Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Exkurze

29. září 2021 zazněly před školou rázné povely Jakuba Janečka ze 4. PO – to se maturanti oboru Požární ochrana chystali na exkurzi u HZS na letišti Čáslav. Třídní učitel, ve chvíli, kdy byl zavelen povel „Pohov“ žákům připomněl, aby se tam nechovali jako vítězná armáda na dobytém území, ale napomínání nebylo, jak se ukázalo, ani potřeba.

Spořádaně ze školy odpochodovali do Chotusic, kde se role průvodce ujal velitel hasičského sboru pan kpt. Jiří Nedbalec. A své role se zhostil naprosto úžasně. Provedl budoucí maturanty všemi prostorami nově zbudované „hasičárny“ – garáže, zázemí hasičů, výcvikové prostory, posilovna, tělocvična, až jeden žák mimoděk podotkl, že už jim tady chybí jenom bazén.

Jelikož maturanti potřebovali i nějakou fotodokumentaci na tablo a maturitní ples, i v tomto ohledu velení letiště vyšlo maximálně vstříc a hasiči přistavovali hasičské vozy, tak jak velely dívky ze 4. PO s takovou ženskou neústupností, že i ti „staří mazáci“ se museli smát, že už to někde zažili. Někteří se dokonce podíleli na choreografii samotného focení, přičemž atmosféru dotvářely přistávající Gripeny.

Celá 4. PO z SOŠ a SOU dopravního Čáslav děkuje všem hasičům a zvlášť panu kpt. Jiřímu Nedbalcovi za perfektní dopoledne.

MK