Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

17.3. / Upozornění na změnu některých termínů přijímacího řízení

Z rozhodnutí ministra školství se posouvá termín pro zveřejnění ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ na 19. května 2021. V návaznosti se posouvá i termín pro PODÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU na 2. června 2021. Seznamy přijatých uchazečů najdete zveřejněné podle oborů a svých identifikačních kódů dne 19. května 2021 na těchto webových stránkách školy.